Bộ Trống Cơ Yamaha Jazz Drum

6.500.000 

Sản Phẩm Bao Gồm Ghế và Cymbal

Màu Sắc : Đen , Đỏ , Xanh.

Comments