Đàn bầu Gấp – có Mobin

700,000

Có gắn sẵn mobin ra loa

Tiện lợi, dễ mang đi xa

Comments