Action,Nút _ Chốt

15,000

Dùng cho đàn Acoustic   VÀ Đàn classic.

dễ dàng thay thế khi đã cũ.

 dễ dàng căn chỉnh action cao thấp.

Comments